1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Openbaring
  4. Openbaring Hoofstuk 1 tot 22
  5. Openbaring Deel 32 – Hoofstuk 17 (Deel 1) Die Vrou En Die Skarlaken Rooi Dier

Openbaring Deel 32 – Hoofstuk 17 (Deel 1) Die Vrou En Die Skarlaken Rooi Dier

OPENBARING 17 DIE VROU EN DIE SKARLAKENROOIDIER – DEEL 1

Wanneer ons by Openbaring kom, kry ons een van die ingewikkelste gedeeltes van die boek. Maar aan die anderkant ook een van die aangrypendste. Kom ons lees die volgende sitaat:

In the seventeenth of Revelation is foretold the destruction of all the churches who corrupt themselves by idolatrous devotion to the service of the papacy, those who have drunk of the wine of the wrath of her fornication. Thus is represented the papal power, which with all deceivableness of unrighteousness, by outside attraction and gorgeous display, deceives all nations; promising them, as did Satan our first parents, all good to those who receive its mark, and all harm to those who oppose its fallacies. The power which has the deepest inward corruption will make the greatest display, and will clothe itself with the most elaborate signs of power. The Bible plainly declares that this covers a corrupt and deceiving wickedness. “Upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, The Mother of Harlots and Abominations of the Earth.” {7BC 983.4}

In een van sy visioene het Johannes ‘n skarlakenrooidier met sewe koppe en tien horings gesien. Bo op die dier het daar ‘n vrou gesit. In haar hand was daar ‘n beker en op haar voorkop ‘n naam. Kom ons lees daarvan:

Openbaring 17:1 3 “En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings.

Verse 4-6 En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol van gruwels en die onreinheid van haar hoerery; en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien.

Verse 7-9 Toe sê die engel vir my: Waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die sewe koppe en die tien horings, wat haar dra. Die dier wat jy gesien het, was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is.
Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit.

Verse 10-12 En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ‘n kort tydjie bly, En die dier wat was en nie is nie, is self ook die agste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf. En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier.

Verse 13-16 Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.”En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. En die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand.

Verse 17,18 “Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woord van God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde.”

TYDSASPEK

Die heel eerste iets wat ons moet vasstel, is die tyd waarin hierdie gebeure afspeel. Wanneer ons dit weet, sal dit baie makliker wees om die boodskap te verstaan. Kom ons lees:

“En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.” 17:1,2

Vind hierdie gebeure voor die sluiting van die genadedeur plaas, of daarna? Die teks verwys na oordeel. Dit vind plaas na die sluiting van die genadedeur.

Die boek Openbaring bestaan uit twee belangrike dele. Die eerste gedeelte, hoofstukke 1 tot 14, verwys na die historiese gebeure vanaf die tyd van Johannes tot die voleinding.

Die tweede gedeelte, hoofstukke 15 tot 22 handel uitsluitlik oor die eindtyd gebeure. Wat noem ons hierdie gedeelte? Eskatologie.

Die draak en die seedier kom in die historiese gedeelte voor, die skarlakenrooi dier van hoofstuk 17 kom in die eskatologiese gedeelte voor.

Asgevolg hiervan kan ons verskille tussen die diere verwag. Tydens die sesde plaag, Armageddon, het ons gesien hoe al die godsdienstige magte, spiritisme, Katololisme en afvallige Protestantisme verenig. Hulle tref voorbereidings om die kinders van die Here uit te wis. (Openbaring 16:13,14,16.)

Die sewende plaag beskryf die oordeel wat Babilon gaan tref wanneer hy in drie dele gaan versplinter.

Vanaf hoofstuk 17 word die oordele in meer detail beskryf. Hoofstukke 17 tot 19 word die oordeel oor die prostituut beskryf.
In hoofstuk 20 kry ons ‘n beskrywing van die oordeel wat die dier uit die afgrond gaan beskryf

In die eerste gedeelte van hoofstuk 17 kry ons meer inligting oor presies hoe die duiwel die hele wêreld gaan mobiliseer om sy moordplanne uit te voer.

Maar net soos die Here tydens die sewende plaag ingryp en Sy volk verlos, so sien ons ook hoe Hy in hoofstuk 17 ingryp en Sy volk vir ewig verlos. Kom ons lees meer aangaande die vrou en die dier:

“En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.” 17:1,2

Met my gespreek. Die grondteks bring die gedagte van ‘n intieme verhouding uit. “Met (meta) my gerpaat. Voor die engel vir Johannes in visioen wegvoer, gesels hy eers met hom.

Dis baie interessant want Johannes gaan sien wat die uiteinde van al God se vyande gaan wees. Dis nie ‘n baie aangename ondervinding nie.

Chapter 17 consists of two distinct parts: (1) the symbolic vision of 3–6, which John saw, and (2) what he was told (7) in explanation of it as recorded in vs. 8–18. Part one sets forth the crimes of Babylon, and thus constitutes Heaven’s bill of indictment, a declaration of why the divine sentence is to be pronounced upon her (see on 6). Part two sets forth the sentence itself and the means by which it is to be executed.

Babylon’s criminal career reaches a climax under the sixth plague (see on ch. 16:12–16), whereas the sentence decreed is executed under the seventh (see on chs. 16:17–19; 17:13–17; 18:4, 8; 19:2). Accordingly, part one is concerned most particularly with events under the sixth plague, and part two with those under the seventh.

Thus 17 is a delineation of the final crisis, when Satan puts forth his supreme effort to annihilate God’s people (cf. 12:17) and when all the powers of earth are arrayed against them (cf. GC 634). God permits Satan and the human agencies allied with him to carry forward to the verge of success their plot to annihilate the saints.

But at the moment the blow is to be struck God intervenes to deliver His people. The hosts of evil, arrested in the very act of attempting to slay the saints, stand without excuse before the bar of divine justice. Little wonder that John was filled with amazement as he beheld the climax of the great drama of the mystery of iniquity.

“Oordeel van die groot hoer”

Grieks krima, uitspraak.

Note that the angel does not show John the execution of the sentence, or he would have used the word krisis, which word is translated “judgment” in 18:10. He simply tells him of it. Krisis may indicate either the act of investigating a case or the act of carrying out the sentence. See on 16:19; 18:5; 19:2; Isa. 23:11

17:1,2 “En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.”

Baie waters?

Sitteth upon many waters. That is, exercises despotic power over many “peoples” and “nations” (see v. 15). The form of the verb in Greek presents the “great whore” as in power at the time and as continuing to exercise power. As the ancient city of Babylon was situated upon the literal waters of the Euphrates (see on Jer. 50:12, 38) and dwelt figuratively “upon many waters,” or peoples (Jer. 51:12, 13; cf. Isa. 8:7, 8; 14:6; Jer. 50:23), so modern Babylon is represented as sitting upon, or oppressing, the peoples of earth (cf. on Rev. 16:12).

Wat sou jy sê is die betekenis van die simbolies hoer, prostituut?

Whore. Gr. pornē, “prostitute,” “harlot.” Pornē probably goes back to a word meaning “to sell” or “to export for sale” such things as slaves. In Greece prostitutes were usually purchased slaves. The OT prophets often compare apostate Israel, which repeatedly went “a whoring” after heathen gods (Eze. 23:30; cf. Isa. 23:17; see on Eze. 16:15), with an adulterous woman. Concerning mystical Babylon as a harlot see on Rev. 17:5 (cf. vs. 2, 4; ch. 19:2).

For OT passages whose thought or wording is similar to that of Rev. 17 see on Isa. 47:1; Jer. 25:12; 50:1; Eze. 26:13.

KONINGS VAN DIE AARDE

Kings of the earth. That is, the political powers of earth (see on v. 12), which place their authority and resources at the disposal of the “great whore” (v. 1; see on v. 13) and through which she designs to realize her ambition to slay all of God’s people (see on vs. 6, 14) and to rule over the “inhabitants of the earth” (cf. v. 8). The “kings of the earth” are her accomplices in crime.

True sanctification is found in yielding the will to the will of God, in rendering obedience to his commandments, and in making his standard of righteousness the aim of our life. If men would consent to follow the Lord fully, if they were not confused with the wine of Babylon, they would see that to tamper with the Lord’s standard, to depart from his commandments, is the worst species of rebellion. This is well represented as the wine of the wrath of the abomination of Babylon, the cup which she has presented to all nations to drink.

Openbaring 17:3 “En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings.”

WOESTYN

The wilderness. Gr. erēmos, “a desolate place” (see on ch. 12:6). The related verb used in ch. 17:16 means “to desolate,” “to lay waste,” “to strip bare,” “to abandon.” A “wilderness” was an uninhabited region where life could be sustained only amid difficulty and danger. Food, shelter, and possibly even water would be difficult to obtain, and there would be danger from wild animals and perhaps from brigands.

Accordingly, some consider that when used figuratively, as here, a “wilderness” would be a situation fraught with difficulty and danger, apparently for God’s people (see vs. 6, 14). Absence of the definite article before the word “wilderness,” in the Greek, clearly makes the term qualitative and descriptive. In other words, it specifies a condition rather than a particular location.

In view of the fact that chapter 17 appears to deal most particularly with the time of the seven last plagues (see on v. 1), some hold that the “wilderness” situation here referred to is descriptive of the experience of God’s people at that time. The situation here depicted is similar to, but not to be identified with, that of the “wilderness” of chapter 12:6, 13–16.

Openbaring 17:3 “En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings.”

Waar het ons ‘n soortgelyke dier vir die eerste keer raakgeloop?

In hoofstuk 12. Daar het ons ontdek dat die draak die duiwel is wat deur verskillende aardse agente werk.

Eers heidense Rome en toe Pouslike Rome. Waar nog lees ons van so ‘n dier?

In Openbaring 13:1 Die luiperd agtige dier het tien horings en sewe koppe. By wie het hy sy mag gekry? Openbaring 13:4 sê die draak het hom sy mag gegee. (Heidense Rome.) Kom ons lees verder aangaande die kenmerke van die vrou wat op die dier sit.

Vers 4 “En die vrou was bekleed met purpur en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol van gruwels en die onreinheid van haar hoerery.”

Openbaring praat van twee vrouens. In Openbaring 12 stel die vrou die ware kerk voor. Sy is met die lig van die son beklee en sy bewaar die gebooie van die Here.

Wat se kleure dra die vrou van Openbaring 17? Purper en skarlaken. Dit staan in skrille kontras met die rein en blink fyn linne wat die regverdige dade van die heiliges voorstel.

Baie lank voordat die kerk van Rome besluit het om sy priesters, biskoppe, en kardinale met purper te beklee, het die siener van Patmos dit voorspel.

Vers 4 “En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar
hand ‘n goue beker gehad, vol van gruwels en die onreinheid van haar hoerery.”

Ons het vroeër gesien dat die inhoud van daardie goue beker, die valse leerstellings van die pousdom is.

Wanneer iemand ‘n mis in St. Peters bywoon waar die pous self voorgaan, sien ‘n mens baie letterlike goud. Die beker waarin die valse leerstellings van die kerk van Rome vir mense aangebied word, is skitterend mooi. Maar die inhoud is dodelike gif.

In 1825 het pous Leo XII ‘n medalje laat slaan. Aan die een kant het hy homself voorgestel en aan die ander kant die Katolieke Kerk. Hoe dink jy gaan hy sy kerk voorstel?

Met ‘n vrou en ‘n beker in haar hand. Ek wonder of ‘n mens die vrou van Openbaring 17 beter kan voorstel as wat hierdie medalje dit doen.

Vers 5 “En op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.”

Een van die belangrikste kerke in Rome is St. John Lateran waar pouse gekroon word en na hulle afsterwe in staatsie lê.

By die ingang vind mens hierdie inskripsie wat sê dat die Katolieke Kerk die moeder van alle kerke is. Johannes sê sy is die moeder van die hoere. Wie is haar dogters?

Openbaring 14:8 “En ‘n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.”

Wanneer mens aan die woord “stad” dink, dink jy aan ‘n organisa- sie. Kom ons lees wat Openbaring 16:19 oor Babilon sê.

“En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn.” Hoeveel komponente het Babilon? Drie

Openbaring 16:13 “En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.”

Wie is hierdie drie en wat is hulle doelstellings?

Verse 14 “Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.”

Kom ons kyk net vlugtig weer ‘n keer wie hierdie drie is.

Eerstens kry ons die draak. Primêr stel hy die duiwel voor. Aanvanklik vervolg hy die vroeë kerk deur Rome.

Wanneer mens ‘n studie van die godsdiens van Heidense Rome maak, ontdek jy dat hulle afgode aanbid het. Stemme van afgestorwenes het deur die beelde met die aanbidders gekommunikeer.

HEIDENSE SPIRITISME

Moderne spiritisme is ‘n voortsetting van die eeu oue dwaalleer wat wil voorgee dat afgestorwenes met lewendes kan kommunikeer.
Wat in werklikheid gebeur is dat die duiwel hierdie afgestorwenes namaak en sodoende met mense kommunikeer.

Hierdie sataniese verskynsel gaan een van die grootste misleiding van die laaste dae wees. Die draak in Openbaring 16:13 is o.a. die duiwel wat deur spiritistiese misleiding werk.

“Apparitions of Mary appear at a frequency never seen before in all of recorded history.” The Thunder of His Justice bld. 4.

Op bladsy 30 van dieselfde boek verskyn hierdie wese wat natuurlik niemand anders as die groot vyand is nie, en sê: “Preserve Sunday for prayer.”

Die tweede dier wat uit die aarde opkom, stel Amerika voor. Aanvanklik het hierdie dier Lam agtige karaktertrekke geopenbaar, maar later soos ‘n draak begin praat.

“I believe that U.S., as the world’s only superpower, and the Holy See, as the world-wide moral-political sovereignty, have significant roles to play in the future. Their actions will impact the lives of people in all parts of the globe.” Sunday’s Coming Melady is aangestel as die Ambassadeur by die Vatikaan.
“Besides the papacy, issues that he said must be resolved if Christians are to reunite include the relationship of scripture and tradition, the Eucharist, the ordination of priests, the church’s authority and the role of Mary, mother of Jesus. Reaction from Protestant and Orthodox leaders was generally positive.” U.S. News and World Report, June 12, 1995.

Protestantse Amerika is tans besig om Rome op leerstellige gebied te volg. Die Protestantse kerk raak al hoe meer onverdraagsaam teenoor mense wat die sewendedag Sabbat onderhou.

Openbaring 17:5. Johannes gebruik kras woorde en hy noem die kerke wat agter Rome aanloop, “prostitute”.

Kom ons kyk na verdere bewyse dat die vrou op die rooi dier nie net die Rome voorstel nie, maar alle afvallige godsdienste.

Openbaring 17:5 En op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.

Vers 6 En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien.

Terwyl ek op ‘n keer ‘n mis in Rome bygewoon het, het ek aan hierdie teks gedink. Dronk van die bloed van die heiliges. Wat ‘n verskriklike aantuiging. Mag die Here jou en my help om nooit mense te vervolg wat met ons verskil nie.

Hy roep Sy eerlike kinders om te breek met alles wat Babilonies en onbybels is. Luister na Sy ernstige pleidooi.

Openbaring 18:2 “En hy het het met ‘n goot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls,

Vers 3 Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.”

Vers 4: “En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.”

Hoe meer ‘n mens die karaktertrekke van die vrou op die skarlakenrooidier bestudeer, hoe meer besef jy dat dit Rome met al sy volgelinge is wat hier voorgestel word.

DIE DIER

Openbaring 17:6 “En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuienis van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien.

Vers 7 Toe sê die engel vir my: Waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die sewe koppe en die tien horings, wat haar dra.

Vers 8 “Die dier wat jy gesien het, was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is.

Vers 9,10 Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit. En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ‘n kort tydjie bly.”

Wie is hierdie dier?

In die volgende lesing gaan ons die verstommende ontdekking met betrekking tot hierdie dier maak. Moenie nalaat om dit te lees nie.

Was this article helpful?

Related Articles